بررسی اصلاح سوگیری توجه در معتادین تحت درمان با شربت نگهدارنده متادون

بار دیگر یکی از بهترین فایل ها در مورد بررسی اصلاح سوگیری توجه در معتادین تحت درمان با شربت نگهدارنده متادونبرای شما نمایش داده می شود که می تواند نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی اصلاح سوگیری توجه در معتادین تحت درمان با شربت نگهدارنده متادون

بررسی-اصلاح-سوگیری-توجه-در-معتادین-تحت-درمان-با-شربت-نگهدارنده-متادون

تحقیق حاضر با عنوان بررسی اصلاح  سوگیری توجه در معتادین تحت درمان با شربت نگهدارنده متادون از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش بالینی در 83 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده
 سوگیری توجه به این اشاره دارد که هنگام رقابت چندین محرک برای تصرف توجه، کدام محرک می تواند توجه فرد را به خود جلب نماید. این پژوهش بر اهمیت سوگیری توجه نسبت به محرک های مرتبط با اعتیاد در ادامه ی مصرف و همچنین عود افراد ترک کننده صحه می گذارد. در پژوهش حاضر به بررسی اصلاح سوگیری توجه با استفاده از نرم افزار پروب دات در کاهش سوگیری توجه افراد مصرف کننده تحت درمان متادون پرداخته شده است. همچنین شرطی سازی عامل برای اولین بار با فرآیند اصلاح سوگیری توجه ترکیب شده است. در این مطالعه سه گروه از مصرف کنندگان تحت درمان متادون (کنترل، اصلاح سوگیری توجه و اصلاح سوگیری توجه به همراه تقویت و تنبیه) در سه زمان (پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری) وجود داشت که از لحاظ میزان سوگیری توجه با استفاده از نرم افزار پروب دات در دو زمان ارائه محرک (600 میلی ثانیه برای سنجش سوگیری توجه و 200 میلی ثانیه برای سنجش سوگیری پیش توجه) با محرک های واژه و تصویر مورد سنجش قرار گرفتند. بین پیش آزمون و پس آزمون، گروه کنترل مداخله ای خنثی دریافت کرد، در حالی که گروه دوم با فرآیند اصلاح سوگیری توجه متداول مورد مداخله قرار گرفت و سومین گروه با مداخله ای ترکیب شده از اصلاح سوگیری توجه با تقویت و تنبیه مورد دستکاری قرار گرفت.
 یافته ها حاکی از آن بود که در پس آزمون و پیگیری سوگیری توجه و سوگیری پیش توجه، مداخله های انجام شده باعث تفاوت معنادار هر سه گروه با یکدیگر شده اند. به علاوه در تمام فرضیاتی که به مقایسه مداخله اصلاح سوگیری توجه و اصلاح سوگیری توجه به همراه تقویت و تنبیه پرداخته بودند، گروه اصلاح سوگیری توجه به همراه تقویت و تنبیه، سوگیری توجه کمتری در پس آزمون و پیگیری نشان داد.
به نظر می رسد که اصلاح سوگیری توجه یک مداخله معنادار و کارآمد است. به علاوه همراه سازی تقویت و تنبیه با تمارین اصلاح سوگیری توجه می تواند کارایی این روش را افزایش دهد. پیشنهاد می شود در مطالعات آینده به بررسی این روش مداخله جدید در سایر اختلالات مصرف مواد مبادرت گردد.

مقدمه
اعتیاد به انواع مواد مخدر به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی بشریت تبدیل شده است. سالیانه تعداد بسیار چشم گیری از انسان‌ها بر اثر ابتلا به انواع مواد مخدر جان خود را از دست می‌دهند. همین امر، بررسی دلایل ابتلا و راه حل های برون رفت از آن را به یکی از اهداف پژوهشی روز دنیا مبدل کرده است.
مفهوم وابستگی به مواد تعاریف رسمی بسیاری دارد و در طول چند دهه معانی رایج آن بارها تغییر کرده است. برای تعریف جنبه های مختلف وابستگی دو مفهوم به کار می رود: وابستگی رفتاری و وابستگی جسمی. در وابستگی رفتاری، فعالیت های مواد جویی و شواهد مربوط یه الگو های مصرف بیمار گون مورد تاکید قرار می گیرد اما وابستگی جسمی به اثرات فیزیولوژیک دوره های متعدد مصرف مواد اطلاق می شود (کاپلان و سادوک، 2007، صفحه 477).
واژه اعتیاد   و معتاد   تا حدودی با وابستگی ارتباط دارند. واژه معتاد به طور ضمنی مفهوم خاص ناپسند و تحقیر آمیزی پیدا کرده است که مفهوم سوء مصرف مواد را به عنوان یک اختلال طبی نمی رساند. اعتیاد هم چنین در کاربرد عوامانه مثل اعتیاد به تلویزیون، اعتیاد به پول و ... اهمیت خود را از دست داده است. هر چند این معانی ضمنی موجب شده است در نامگذاری های رسمی از کاربرد واژه اعتیاد اجتناب شود، ممکن است زمینه عصبی تشریحی و عصب شیمیایی مشترکی در بین همه اعتیاد ها وجود داشته باشد از جمله اثرات مشابهی برفعالیت های نواحی پاداش اختصاصی مغز نظیر ناحیه تگمنتال بطنی، لوکوس سرولئوس و هسته آکومبنس. مشخصه وابستگی روانی که خوگیری  نیز نامیده می شودمیل شدید مداوم یا متناوب برای مصرف موادبه منظور اجتناب از حالت ملال است (کاپلان و سادوک، 2007، صفحه 477).
در سراسر جهان بیش از 20 داروی افیونی مجزا کاربرد بالینی دارند. در کشورهای توسعه یافته بیشترین داروی افیونی که مورد سوء مصرف و وابستگی قرار می گیرد هروئین است. این داروها همگی آگونیست نمونه وار گیرنده های µ افیونی هستند و همگی آنان اثرات ذهنی مشابهی دارند. اما الگوهای مصرف و برخی جنبه های سمیت مواد شبه افیونی به میزان زیادی تحت تأثیر نحوه تجویز و متابولیسم ماده شبه افیونی مورد مصرف و نیز شرایط اجتماعی تعیین کننده ی قیمت و خلوص ماده و ممنوعیت های مصرف غیر طبی آن قرار دارند (کاپلان و سادوک، 2007، صفحه 551).
نرخ عود بسیار بالا پس از ترک مواد مخدر، پژوهشگران را بر آن داشته است تا به شناسایی عوامل دخیل در این موضوع بپردازند. یکی از عواملی که به ویژه توجه پژوهشگران را به خود جلب کرد سوگیری توجه افراد معتاد نسبت به نشانه‌های مرتبط با مواد است.
وقتی افراد به طور مکرر از ماده‌ی اعتیاد آور خاصی استفاده می‌کنند به طور خودکار به این محرک‌ها گرایش پیدا می‌کنند تا اجتناب (کوساین ، گودریان  و ویرس ،2011)؛ این گرایش را سوگیری توجه می‌گویند. مصرف مکرر مواد می‌تواند به عنوان محرک غیر شرطی با محرک‌های شرطی مختلفی همچون واژه‌ها، تصاویر و محرک‌های شنیداری مرتبط با عمل مصرف مواد تداعی شود و بدین ترتیب فرد با برانگیختگی جسمانی و وسوسه ذهنی به آن نشانه‌ها واکنش نشان دهد. (ولکو  و همکاران، 2006). این محرک‌ها خاطرات رویدادهای مرتبط با مواد را فراخوانی کرده و مکانیسم بروز وسوسه را راه اندازی می‌کنند. (سل  و همکاران 2000). پژوهش حاضر بر آنست که از طریق تمرین افراد مصرف کننده متادون با ابزارهای اصلاح سوگیری توجه، این مکانیسم را در این افراد کاهش دهد.

فهرست مطالب بررسی اصلاح  سوگیری توجه در معتادین تحت درمان با شربت نگهدارنده متادون به صورت زیر می باشد:
چکیده
فصل اول - کلیات
مقدمه         
بیان مسئله         
اهمیت وضرورت تحقیق         
اهداف تحقیق                                             
فرضیه های تحقیق                                         
تعاریف مفهومی وعملیاتی         
سوگیری توجه به محرک های مرتبط با مواد         
تعریف مفهومی         
تعریف عملیاتی         
سوگیری پیش توجه به محرک های مرتبط با مواد         
تعریف مفهومی         
تعریف عملیاتی         
فصل دوم - مبانی نظری
تعاریف اعتیاد                                             
ملاک‌های تشخیصیDSM-IV-TRبرای وابستگی به مواد             
ملاک های تشخیصی DSM-          
پیشینه مواد مخدر در ایران         
آشنایی با شایعترین مواد برای سو مصرف         
نظریه مشوق – حساس ساز         
نظریه طرح واره فعال         
نظریه دل مشغولی کنونی         
نظریه شرطی کلاسیک         
مدل ترکیب نظری         
پژوهش های خارجی         
پیشینه سوگیری توجه         
پیشینه اصلاح سوگیری توجه         
پیشینه ابزارهای سنجش سوگیری توجه( پروب دات )         
زمان ارائه محرک         
مدت زمان اصلاح سوگیری توجه         
گروه گرایش توجه         
پیگیری         
اضافه کردن اثرتقویت         
استفاده از هردو حالت واژه و تصویر در سنجش و اصلاح سوگیری توجه         
بررسی تاثیر اصلاح سوگیری توجه برکاهش آن در هر دو حالت توجه و پیش توجه    
پژوهش های داخلی         
فصل سوم  - روش تحقیق
مقدمه         
طرح تحقیق         
جامعه آماری         
ابزارهای مورد استفاده         
آزمایه پروب دات         
شیوه گردآوری و تحلیل داده ها         
گروه کنترل         
گروه اصلاح سوگیری توجه         
گروه اصلاح سوگیری توجه به همراه ارائه تقویت         
روش های آماری         
فصل چهارم - یافته ها
مقدمه         
آمار توصیفی         
آمار استنباطی         
فرضیه اول         
فرضیه دوم         
فرضیه سوم         
فرضیه چهارم                                             
فصل پنجم - نتیجه گیری
مقدمه                                                 
بحث و نتیجه گیری در مورد فرضیه اول پژوهش         
بحث نتیجه گیری در مورد فرضیه دوم پژوهش         
بحث و نتیجه گیری در مورد فرضیه سوم پژوهش         
بحث و نتیجه گیری در مورد فرضیه چهارم پژوهش         
منابعدانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: اصلاح سوگیری توجه شرطی سازی عامل سوگیری توجه سوگیری پیش توجه ملاک‌های تشخیصیDSM IV TR پیشینه مواد مخدر در ایران شایعترین مواد برای سو مصرف پیشینه اصلاح سوگیری توجه

مطالب مرتبط

بررسی اصلاح سوگیری توجه در معتادین تحت درمان با شربت نگهدارنده متادون


دانلود مقاله کاربرد هاي حرارت دهی مادون قرمز در صنایع غذایی

دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی موزه هنر و مجسمه

رابطه بین شایستگی های رهبری روسای شعب و اشتیاق شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان گیلان »

مقاله بررسی تاثیر تغذیه بر رشد تحصیلی دانش آموزان

اختلالات وابسته به مواد

آموزش خاموش کردن تمامی آپدیت های ویندوز 7

دانلود طرح توجیهی تولید ترانس توزیع برق (ترانسفورماتور)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های ساختار مالی و کلان اقتصادی (فصل دوم)

مروری بر کاربرد بسته بندی فعال و هوشمند در صنایع غذایی

پروژه طراحی و ساخت سایت مرکز درمانی